Naslov

Droge, zapori, ženske – postmoderna družba in njene zasvojenosti

Uredil

dr. Zoran Kanduč

Založba

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2006.