Naslov

Izhodišča za nov model kazenskega postopka

Uredila

dr. Katja Å ugman

Založba

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2006.