Naslov

Kriminologija: (stran)poti vede o (stran)poteh

Avtor

dr. Zoran Kanduč

Založba

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2007.