Naslov

Potek kazenskih postopkov v Sloveniji

Avtorji

dr. Marko Bošnjak s sodelavci

Založba

GV revije, 2005.