Naslov

Preprečevanje kriminalitete – teorija, praksa in dileme

Uredil

dr. Gorazd Meško

Založba

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti 2004