Naslov

Razvoj sodobne biomedicine in kazensko pravo

Avtor

dr. Marko Bošnjak

Založba

Cankarjeva založba, 2004.