Naslov

Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava

Uredila

dr. Alenka Å elih

Založba

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2007.