Naslov

Uvajanje vzgojnih ukrepov dela v korist skupnosti in socialnih treningov

Uredila

dr. Katja Filipčič

Založba

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti,  2006.