Naslov

Nežnejši spol? Ženske, nasilje in kazenskopravni sistem

Uredila

Mojca M. Plesničar, MSc

Založnik

Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Ljubljana, 2012