Naslov

(O)krog nasilja v družini in šoli

Uredil

dr. Mitja Muršič

Založnik

Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Ljubljana, 2012