Naslov

Varnost cestnega prometa

Urednik

dr. Dragan Petrovec

Založil

Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Ljubljana, 2011