Naslov

Zapoved in zločin: stičišča prava, književnosti in teorije

Uredil

dr. Matjaž Jager

Založnik

Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Ljubljana, 2012