Na presečišču umetnosti in tehnologije, digitalnega in fizičnega sveta:

koncept nove "pametne" hiše.