Politika, pravo, ekonomija in kriminal

Naslov / Title

Politika, pravo, ekonomija in kriminal: kriminološke refleksije postmoderne druž

be in kulture / Politics, law, economy and crime: criminologist’s reflections on post-modern society and culture

Avtor / Author

Zoran Kanduč

Založnik / Publisher

Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani

2017-03-27T14:59:00+00:0018. 02. 2014|

Objavi komentar