Zbornik za Alenko Šelih

Naslov / Title

Zbornik za Alenko Šelih: kazensko pravo, kriminologija, človekove pravice /

Essays in honour of Alenka Šelih: Criminal Law, Criminology, Human Rights

Uredili / Editors

Matjaž Ambrož, Katja Filipčič, Aleš Završnik

Založniki / Publishers

Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

2017-03-28T07:35:06+00:0018. 02. 2014|

Objavi komentar