Spoštovani uporabniki!

Na naslovu http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.pdf lahko pregledate seznam revij v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki jih pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti upošteva ARRS.