Več podatkov o kolokviju: Inštitut za kriminologijo: Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?