Lana Cvikl in Matjaž Ambrož: Pravice v zaporu

V sozaložništvu Inštituta za kriminologijo in Pravne fakultete v Ljubljani je izšla knjiga Pravice v zaporu.

Zaporna kazen kljub številnim kritikam, ki jih je deležna, ostaja del družbene resničnosti in ni videti, da bi bila v bližnji prihodnosti odpravljena oziroma nadomeščena »z nečim boljšim«. Ključno vprašanje prestajanja zaporne kazni je, koliko omejitev, nevšečnosti in trpljenja, ki jih prinaša, je upravičenih oziroma sprejemljivih. Katere pravice oseb na prestajanju zaporne kazni je dopustno omejevati, v kakšnem obsegu in pod katerimi pogoji?

Knjiga Pravice v zaporu se loteva tega vprašanja skozi analizo sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) na področju zaporskih zadev. ESČP je v zadnjih desetletjih na tem področju ustvarilo bogat korpus judikature. Namen knjige je to dediščino razčleniti in ovrednotiti, torej pokazati, kje praksa sodišča prinaša pomembne pridobitve za položaj zaprtih oseb, in kje ostaja nemara le na ravni običajnega retoričnega dekorja, ki omogoča izogibanje vsebinskim odločitvam in ohranjanje statusa quo. Knjiga vsebuje tudi obširnejše poglavje o temeljnih problemih in izzivih slovenskega zaporskega prava.

Knjiga je na voljo v knjižnici Inštituta za kriminologijo in v Knjigarni Pravna na PF po ceni 25€.

2017-07-27T13:17:51+00:00 14. 06. 2017|Oznake: , |

Objavi komentar