Dr. Vasja Badalič je v Sobotni prilogi popisal tragična pričevanja afriških migrantov.