Renata Salecel ima v Ghentu nastop na okrogli mizi o perfekcionizmu v neo-liberalni družbi.

Več na spletni strani: WERKT ONZE DRANG NAAR PERFECTIE VERSTIKKEND? | Festival van de Gelijkheid