Aleš Završnik bo imel referat na plenarnem zasedanju letne konference Cyberspace 2019 na Pravni fakulteti Masarykove Univerze v Brnu.

https://cyberspace.muni.cz/programme