Avtomatizirana pravičnost: družbeni, etični in pravni vidiki

Avtomatizirana pravičnost: družbeni, etični in pravni vidiki2018-12-14T08:58:46+00:00

V preteklih desetletjih so inteligentni avtonomni sistemi (npr. avtonomno orožje, sistemi za podatkovno rudarjenje in podatkovne analize, robotske kirurške naprave) prevzeli številne funkcije na različnih področjih, vključno na področju nadzora in varnosti (npr. za napovedno policijsko delo ali za bojevanje v oboroženih spopadih). Zaradi vedno večjih zmožnosti samostojnega delovanja z vedno bolj omejenim človeškim nadzorom so avtonomni sistemi sprožili vrsto kriminoloških, pravnih in etičnih vprašanj. Osrednji cilj te raziskave je analizirati, kako se družbe spreminjajo zaradi vse večje uporabe avtonomnih sistemov, in raziskati, zakaj so, po eni strani, avtonomni sistemi lahko družbeno koristni in, po drugi strani, zakaj bi lahko predstavljali nevarnost za človekove pravice in temeljna načela družbe v kateri živimo.

Raziskava se bo osredotočila na različna področja mednarodne in nacionalne pravičnosti, ki se zaradi avtonomnih sistemov v temeljih spreminja.

Dosedanji rezultati pravnih analiz v okviru projekta so predstavljeni v publikacijah:

 

V nadaljevanju se bomo izvajalci projekta osredotočali na nova orodja in koncepte (kot so npr. ˝izluščenje pomena˝, analiza občutij, rudarjenje za mnenji), analizirali bomo spreminjanje družbe in političnih sistemov zaradi uporabe velikih podatkovnih zbirk. Poskušali bomo odgovoriti na vprašanje ali uporaba avtonomnih sistemov zahteva spreminjanje uveljavljenih načel na katerih temelji kazensko pravo, ter se osredotočili na uporabo sistemov avtonomnega orožja.  

Projekt “Avtomatizirana pravičnost: družbeni, etični in pravni vidiki˝  se je pričel izvajati v mesecu juliju 2018. Vodja projekta je dr. Aleš Završnik.

Če imate v zvezi s projektom kakršnakoli vprašanja, smo vam na voljo.