Monografije

maj 2015

Kibernetska kriminaliteta

2017-06-01T08:43:25+01:0006. 05. 2015|

Avtor: dr. Aleš Završnik Knjiga celovito predstavlja novo vrsto kriminalitete, kibernetsko kriminaliteto, kot enega temeljnih delov novega področja, vzniklega na stičišču prava in tehnologije. Informacijska tehnologija ponuja številne prednosti, vedno večja uporaba interneta, mobilne telefonije in trajne povezanosti naprav v omrežje pa prinaša tudi vedno večja tveganja, ki pogosto preraščajo v kazniva dejanja. Predstavitev kibernetske kriminalitete [...]

februar 2014

Cestnoprometno kazensko pravo

2017-03-27T14:59:07+01:0018. 02. 2014|

Naslov / Title Cestnoprometno kazensko pravo: Analiza temeljnih institutov za sodno prakso / Traffic Criminal Law: An Analysis of Fundamental Issues Avtorji / authors dr. Zlatan Dežman. mag. Aleksander Karakaš, dr. Damjan Korošec, dr. Barbara Nerat, dr. Petar Novoselec, mag. Vanja Verdel Kokol, dr. Sabina Zgaga Založnik / Publisher GV Založba

Politika, pravo, ekonomija in kriminal

2017-03-27T14:59:00+01:0018. 02. 2014|

Naslov / Title Politika, pravo, ekonomija in kriminal: kriminološke refleksije postmoderne druž be in kulture / Politics, law, economy and crime: criminologist's reflections on post-modern society and culture Avtor / Author Zoran Kanduč Založnik / Publisher Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani

Zbornik za Alenko Šelih

2017-03-28T07:35:06+01:0018. 02. 2014|

Naslov / Title Zbornik za Alenko Šelih: kazensko pravo, kriminologija, človekove pravice / Essays in honour of Alenka Šelih: Criminal Law, Criminology, Human Rights Uredili / Editors Matjaž Ambrož, Katja Filipčič, Aleš Završnik Založniki / Publishers Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani Slovenska akademija znanosti in umetnosti

november 2012

september 2012