Monografije

februar 2014

Cestnoprometno kazensko pravo

2017-03-27T14:59:07+00:00 18. 02. 2014|

Naslov / Title Cestnoprometno kazensko pravo: Analiza temeljnih institutov za sodno prakso / Traffic Criminal Law: An Analysis of Fundamental Issues Avtorji / authors dr. Zlatan Dežman. mag. Aleksander Karakaš, dr. Damjan Korošec, dr. Barbara Nerat, dr. Petar Novoselec, mag. Vanja Verdel Kokol, dr. Sabina Zgaga Založnik / Publisher GV Založba

Politika, pravo, ekonomija in kriminal

2017-03-27T14:59:00+00:00 18. 02. 2014|

Naslov / Title Politika, pravo, ekonomija in kriminal: kriminološke refleksije postmoderne druž be in kulture / Politics, law, economy and crime: criminologist's reflections on post-modern society and culture Avtor / Author Zoran Kanduč Založnik / Publisher Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani

Zbornik za Alenko Šelih

2017-03-28T07:35:06+00:00 18. 02. 2014|

Naslov / Title Zbornik za Alenko Šelih: kazensko pravo, kriminologija, človekove pravice / Essays in honour of Alenka Šelih: Criminal Law, Criminology, Human Rights Uredili / Editors Matjaž Ambrož, Katja Filipčič, Aleš Završnik Založniki / Publishers Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani Slovenska akademija znanosti in umetnosti

november 2012

september 2012

marec 2012