Knjige, poglavja, članki

 • ZAVRŠNIK, Aleš. Transformations of surveillance : from national security to private security industry. V: ŠELIH, Alenka (ur.), ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Crime and transition in Central and Eastern Europe. New York: Springer, cop. 2012, str. 67-96
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Povratni nadzor. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 26. jan. 2012, leto 31, št. 3, str. 3
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Troti in kolibriji. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 2. feb. 2012, leto 31, št. 4, str. 33
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Hektivizem. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 12. jul. 2012, leto 31, št. 27, str. 33.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Modni strahovi med svobodo in varnostjo. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 12. maj 2011, letn. 30, št. 18, str. 33.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Špijonaža 2.0. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 15. dec. 2011, leto 30, št. 48, str. 33.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Prav(n)i izzivi visokotehnološke družbe. Naši dnevi, Okt. 2011, str. 20-21.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Nadzorstvene študije v kulturi bajtov: kaj je "novo" nadzorovanje?. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.), KOVAČIČ, Matej, MODIC, David, RUSJAN, Marko, SELINŠEK, Liljana, ŠAVNIK, Janko, ZAVRŠNIK, Aleš. Kriminaliteta in tehnologija: kako računalniki spreminjajo nadzor in zasebnost, ter kriminaliteto in kazenski pregon?. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2010, str. 21-54.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Kriminaliteta in tehnologija: uvod. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.), KOVAČIČ, Matej, MODIC, David, RUSJAN, Marko, SELINŠEK, Liljana, ŠAVNIK, Janko, ZAVRŠNIK, Aleš. Kriminaliteta in tehnologija: kako računalniki spreminjajo nadzor in zasebnost, ter kriminaliteto in kazenski pregon?. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2010, str. 1-20.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Sredstvo za pridobivanje in zlorabo moči : WikiLeaks. Mladina, 17. dec. 2010, št. 50, str. 40-42.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Criminal justice systems` (over)reactions to IT security threats. V: BELLINI, Marcello (ur.). Current issues in IT security : proceedings of the interdisciplinary conference in Freiburg i. Br./Germany, May 12-14, 2009, (Interdisziplinäre Forschungen aus Strafrecht und Kriminologie, Bd. I 17). Berlin: Duncker & Humblot, cop. 2010, str. 113-135.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Towards an overregulated cyberspace : criminal law perspective. Masaryk University journal of law and technology, fall 2010, vol. 4, no. 2, str. 173-190.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Tehnično nadzorovanje vsakodnevnega življenja - postdisciplinske teoretične perspektive. Rev. krim. kriminol., apr.-jun. 2010, letn. 61, št. 2, str. 178-190.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Letališki varnostni screening : laboratoriji varnostnih eksperimentov in utelešenje nove prevencijske pravičnosti. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 28. jan. 2010, leto 29, št. 3/4, str. 3.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Nadzorstvena družba: kdo še potrebuje fantastiko?. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 2. sep. 2010, leto 29, št. 34, str. 3.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Nove možnosti za kršitve in zaščito. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 11. jun. 2009, leto 28, št. 23, str. 29.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Ali želite, da vam sodi računalnik? : informacijska tehnologija v sistemih družbenega nadzorstva. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 26. mar. 2009, leto 28, št. 12, str. 3.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Zasebnost je mrtva. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 25. sep. 2008, leto 27, št. 37, str. 3.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Bo internet uničila (naša) skrb za varnost?. Delo (Ljubl.), 6. nov. 2008, str. 19.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Definiční problémy a kriminologická specifika kyberzločinu. V: GŘIVNA, Tomáš (ur.), POLČÁK, Radim (ur.). Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008, str. 26-48.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Boj za prevlado nad internetom - internetno upravljanje in nadzorovanje. Rev. krim. kriminol., okt.-dec. 2008, št. 4, str. 321-338.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. La intervencion del sistema de justicia penal en las amenzas a la ciberseguridad : "panacea o caja de Pandora". Pruebas electrónicas y Computer Forensics, dic. 2008, no. 44, str. 3-7.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. The absence of body in cyberspace : criminal justice impact. Masaryk University journal of law and technology, sum. 2007, vol. 1, no. 1, str. 43-52. [COBISS.SI-ID 1146446]
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Kriminologija in biotehnološka revolucija - vznik "somatičnega" subjekta. Rev. krim. kriminol., jan.-mar. 2007, letn. 58, št. 1, str. 3-19.
 • ZAVRŠNIK, Aleš. Kibernetična kriminaliteta - (kiber)kriminološke in (kiber)viktimološke posebnosti "informacijske avtoceste". Rev. krim. kriminol., jul.-sept. 2005, letn. 56, št. 3, str. 248-260.
 • ZAVRŠNIK, Aleš: Blurring the Line between Law Enforcement and Intelligence: Sharpening the Gaze of Surveillance? Journal of Contemporary European Research, 9 (2013) 1, str. 181-202, dostopen na tej strani.

Na vrh

Konference in seminarji

Predstavitev poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016

Vabilo na Predstavitev Poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016 (Fundamental Rights...

Novela KZ-1E: Odprava kazni dosmrtnega zapora

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju z Društvom za kazensko...

Gradnja novega zapora

Inštitut za kriminologijo skupaj z Društvom za kazensko pravo in kriminologijo organizira posvet z...

Raziskovalne notice

Okrogla miza "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?", Ljubljana 2015

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani...

Sramotilni steber Jona Ronsona z Alešem Završnikom

Sramotilni steber je bil nekoč zelo pogosta kazen za opravljivce, lažnivce, krivoprisežnike in...

Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?

 Vabilo na kolokvij  PRAVO V DOBI VELIKEGA PODATKOVJA: Ali lahko računalnik sodi bolje...