“Znanje in ustvarjalnost v domačih in mednarodnih raziskavah kriminologije, kaznovalnega prava in kriminalitetne politike; razširjanje spoznanj za prihodnost”

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih

Omejevanje medvrstniškega nasilja ni izziv zgolj šole. Gre za pojav, ki se poraja in odraža tudi v družinski, lokalni in širši družbeni skupnosti. Nasilje lahko zmanjšamo predvsem s celostnim pristopom, ki vključuje povezovanje šole z organizacijami v svojem okolju. Na teh izhodiščih smo zasnovali projekt Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ – vzorčni model in smernice (krajše NasVIZ), ki je financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma. Njegov namen je prispevati k celovitejšemu spoprijemanju s tem pojavom v šolah preko aktivnega partnerstva v lokalni skupnosti. Projekt bo razvijal in preizkušal inovativen model za prepoznavanje, obravnavanje in preprečevanje vrstniškega nasilja v šoli. Poudarek bo na znanju o čustvih za celostno krepitev nenasilne šolske skupnosti. Prednostne ciljne skupine projekta so osnovnošolski otroci, strokovni delavci z različnih povezanih področij in starši učencev.

Vodja: dr. Mitja Muršič

Trajanje: 2015-2016

Več o projektu na projektni spletni strani.

Konference in seminarji

Predstavitev poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016

Vabilo na Predstavitev Poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016 (Fundamental Rights...

Novela KZ-1E: Odprava kazni dosmrtnega zapora

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju z Društvom za kazensko...

Gradnja novega zapora

Inštitut za kriminologijo skupaj z Društvom za kazensko pravo in kriminologijo organizira posvet z...

Raziskovalne notice

Okrogla miza "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?", Ljubljana 2015

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani...

Sramotilni steber Jona Ronsona z Alešem Završnikom

Sramotilni steber je bil nekoč zelo pogosta kazen za opravljivce, lažnivce, krivoprisežnike in...

Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?

 Vabilo na kolokvij  PRAVO V DOBI VELIKEGA PODATKOVJA: Ali lahko računalnik sodi bolje...