“Znanje in ustvarjalnost v domačih in mednarodnih raziskavah kriminologije, kaznovalnega prava in kriminalitetne politike; razširjanje spoznanj za prihodnost”

Pedagoško delo raziskovalcev

Matjaž Ambrož

Na Pravni fakulteti v Ljubljani je na prvostopenjskem študiju sonosilec predmeta Kazensko pravo in nosilec predmeta Izvršilno kazensko pravo. Občasno predava na sodniških šolah in drugih izobraževanjih.

Katja Filipčič

Na Pravni fakulteti v Ljubljani na prvostopenjskem študiju predava pri predmetih Kazensko pravo (sonosilka) in Pravo o prekrških (nosilka). Na drugostopenjskem študiju je sonosilka predmeta Kazensko pravo in postopek ter nosilka predmeta Kriminologija. Na doktorskem študiju sodeluje pri predmetih Kazensko pravo - nacionalni in primerjalni vidiki, Kriminologija, Mladoletniško kazensko pravo in Pravo o prekrških.

Matjaž Jager

Matjaž Jager sodeluje pri predavanjih kriminologije na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Je tudi gostujoči profesor na podiplomskem študiju evropskega gospodarskega kazenskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Luxembourgu.

Zoran Kanduč

Na Fakulteti za varnostne vede predava pri predmetu Kriminologija (nosilec predmeta prof. dr. Gorazd Meško), na Fakulteti za družbene vede pa predmet Sociologija odklonskosti in na magistrskem študiju predmet Sociologija vsakdanjega življenja.

Dragan Petrovec

Na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani je na rednem in izrednem študiju predaval "Osnove kazenskega prava in kriminologije". Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študentom anglistike – smer prevajalstvo predaval "Terminologijo kazenskega prava in kriminologije". Na Pravni fakulteti v Ljubljani je bil mentor pri diplomskih nalogah, pri eni magistrski nalogi na študiju kazenskega prava in pri eni doktorski nalogi. V okviru izobraževanja penoloških delavcev je vodil dva seminarja za paznike in opravil 20 ur predavanj.

Renata Salecl

Na Pravni fakulteti predava na podiplomskem študiju kazenskega prava in kriminologije predmet "Psihoanaliza in zločin". Je tudi gostujoča predavateljica na London School of Economics (oddelek za pravo in sociologijo) in Cardozo School of Law.

Katja Šugman Stubbs

Na Pravni fakulteti predava na dodiplomskem študiju predmete : "Kazensko procesno pravo", "Sodna psihologija". Na podiplomskem študiju predava: "Kazensko procesno pravo » "Dokazno pravo", "Psihologijo" in "Pravo". Na Pedagoški fakulteti predava na dodiplomskem študiju : "Osnove prava" in "Kriminologijo".

Aleš Završnik

Sodeluje pri izvedbi predavanj kriminologije na dodiplomskem in podiplomskem študiju Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, pri izvedbi dodiplomskega študijskega predmeta Osnove kriminologije in kazenskega prava na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, ter predmeta penologija na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru.

Konference in seminarji

Predstavitev poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016

Vabilo na Predstavitev Poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016 (Fundamental Rights...

Novela KZ-1E: Odprava kazni dosmrtnega zapora

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju z Društvom za kazensko...

Gradnja novega zapora

Inštitut za kriminologijo skupaj z Društvom za kazensko pravo in kriminologijo organizira posvet z...

Raziskovalne notice

Okrogla miza "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?", Ljubljana 2015

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani...

Sramotilni steber Jona Ronsona z Alešem Završnikom

Sramotilni steber je bil nekoč zelo pogosta kazen za opravljivce, lažnivce, krivoprisežnike in...

Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?

 Vabilo na kolokvij  PRAVO V DOBI VELIKEGA PODATKOVJA: Ali lahko računalnik sodi bolje...