“Znanje in ustvarjalnost v domačih in mednarodnih raziskavah kriminologije, kaznovalnega prava in kriminalitetne politike; razširjanje spoznanj za prihodnost”

Donatorstvo

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani že več kot petdeset let raziskuje najrazličnejša aktualna vprašanja in probleme s področja kriminologije, kaznovalnega prava in kriminalitetne politike. Te dejavnosti so skoraj v celoti financirane iz sredstev raziskovalnih projektov, ki jih inštitut pridobi na javnih razpisih. Glede na pretežno netržno naravo raziskav so ta sredstva praviloma skromna.

Vsaka finančna pomoč je zato zelo dobrodošla; z njo boste donatorji pomembno prispevali k nadaljnjemu uspešnemu delu inštituta. Tovrstni prispevek lahko uveljavljate kot davčno olajšavo. 

Konference in seminarji

Predstavitev poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016

Vabilo na Predstavitev Poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016 (Fundamental Rights...

Novela KZ-1E: Odprava kazni dosmrtnega zapora

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju z Društvom za kazensko...

Gradnja novega zapora

Inštitut za kriminologijo skupaj z Društvom za kazensko pravo in kriminologijo organizira posvet z...

Raziskovalne notice

Okrogla miza "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?", Ljubljana 2015

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani...

Sramotilni steber Jona Ronsona z Alešem Završnikom

Sramotilni steber je bil nekoč zelo pogosta kazen za opravljivce, lažnivce, krivoprisežnike in...

Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?

 Vabilo na kolokvij  PRAVO V DOBI VELIKEGA PODATKOVJA: Ali lahko računalnik sodi bolje...