“Znanje in ustvarjalnost v domačih in mednarodnih raziskavah kriminologije, kaznovalnega prava in kriminalitetne politike; razširjanje spoznanj za prihodnost”

Arhiv

2009

Kriminologija in kriminalitetna politika med človekovimi pravicami in učinkovitim nadzorovanjem kriminalitete, ESC 2009, 9. - 12. september 2009 Ljubljana, Slovenija

Organizatorji: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana in Fakulteta za policijsko-varnostne vede, Univerza v Mariboru. Več informacij je na voljo tu.

Kibernetska kriminaliteta in digitalna forenzika, Pravna fakulteta v Ljubljani (zlata predavalnica), 4. junij 2009, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Inštitut za forenziko informacijskih tehnologij

Oglejte si program in prispevke s konference.

2008

Zaščita finančnih interesov Evropskih skupnosti in razvoj evropskega kazenskega prava, 30.05. - 31.05.2009

Konferenca v Ljubljani je bila posvečena pomembnim aktualnim vprašanjem o evropski integraciji na področju kazenskega prava, posebna pozornost pa bo namenjena smernicam (evropskega) kazenskega prava v povezavi z zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti. Cilj konference je bil, da na enem mestu združiti izvrstne akademike ter druge vrhunske strokovnjake, vključno s praktiki s področja kazenskega prava. Pereče teme, ki jih je odprla konferenca, bodo med drugim vzpostavitev Evropskega tožilca, Evropski priporni in dokazni nalog ter druge pobude na področju kriminalitetne politike, povezane z Lizbonsko reformno pogodbo.

2007

Does Europe need a civil code ?

Predavanje je bilo 16.3.2007 v Modri predavalnici Pravne fakultete. Predaval je prof. Hugh Collins, predstojnik oddelka za pravo na London School of Economics. Predavanje sta organizirala Inštitutut za kriminologijo pri Pravni fakulteti in Katedra za civilno pravo Pravne fakultete v Ljubljani

Kraja umetnin

Enodnevni seminar je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti organiziral 5.februarja 2007.

Uspešnost policijskega preiskovanja kaznivih dejanj in sodelovanje policije z državnim tožilstvom v predkazenskem postopku

Seminar je organiziral Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 31. januarja 2007.

2006

Ekonomska neenakost in kriminaliteta, Ljubljana, 1. december 2006
Le passage du droit pénal: vers un droit pénal postmoderne?, 25.-26. september 2006

Mednarodno znanstveno srečanje penalistov Univerze v Ljubljani in Univerze v Poitiersu, 25.-26. september 2006, z naslovom »Le passage du droit pénal: vers un droit pénal postmoderne?« Srečanje sta organizirala Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter Pravna fakulteta in fakulteta za družbene vede Univerze v Poitiersu.

2005

III. nacionalna kriminološka konferenca "Kapitalizem in nasilje - transgresivna kriminologija"

III. nacionalna kriminološka konferenca »Kapitalizem in nasilje – transgresivna kriminologija«. Ljubljana, 30. septembra 2005. Konferenco je organiziral Inštitut za kriminologijo pri PF.

Poročilo s konference: Završnik Aleš: Tretja nacionalna kriminološka konferenca: "Kapitalizem in nasilje - transgresivna kriminologija", Ljubljana, 30. september, 2005, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Ljubljana, let. 56, št. 4, 2005, s. 400-403.

Poligraf v kazenskem postopku. Seminar Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti s sodelovanjem Katedre za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana, 8. aprila 2005.

2000

Mednarodni kolokvij »Ženske, droge in zapori«, 17. december 2004

2004

»Kriminaliteta, družbeno nadzorstvo in postmodernizacijski procesi«, 1. in 2. oktober 2004
VIII. srečanje World Criminal Justice Library Network v Ljubljani, 6.-10. junij

VIII. srečanje World Criminal Justice Library Network v Ljubljani, 6. -10. junija 2004. Mednarodno konferenco sta organizirala Inštitut za kriminologijo pri PF in Fakulteta za policijsko-varnostne vede Univerze v Mariboru.

2003

II. nacionalna kriminološka konferenca »Preprečevanje kriminalitete – teorija, praksa in dileme«

II. nacionalna kriminološka konferenca »Preprečevanje kriminalitete – teorija, praksa in dileme«. Ljubljana, 26. – 27. 9. 2003.  Konferenco so organizirali Inštitut za kriminologijo pri PF, Fakulteta za policijsko-varnostne vede Univerze v Mariboru in Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije.

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti je izdal publikacijo: Meško Gorazd (ur.): Preprečevanje kriminalitete : teorija, praksa in dileme, Ljubljana, 2004, 559 str., ISBN: 961-6503-02-2)

Poročilo s konference: Muršič Mitja: Druga nacionalna kriminološka konferenca »Preprečevanje kriminalitete: teorija, praksa in dileme«. Ljubljana, 26. in 27. septembra 2003. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, Ljubljana, let. 54, št. 4, 2003, s. 443-450.

2002

IV. evropski kolokvij o čezmejni kriminaliteti: Cross-border Crime in Europe: Law Enforcement, Safety and Personal Liberty Equilibria

IV. evropski kolokvij o čezmejni kriminaliteti: Cross-border Crime in Europe: Law Enforcement, Safety and Personal Liberty Equilibria. Ljubljana, 17. – 18. 10. 2002. Mednarodni kolokvij sta organizirala Inštituta za kriminologijo pri PF in Univerza v Tilburgu.

I. nacionalna kriminološka konferenca »Izzivi slovenske kriminologije«

I. nacionalna kriminološka konferenca »Izzivi slovenske kriminologije«. Ljubljana, 21. 3. 2002. Konferenco so organizirali Visoka policijsko-varnostna šola, Inštitut za kriminologijo pri PF in Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije.

2000

Uveljavljanje novih institutov kazenskega materialnega in procesnega prava

Uveljavljanje novih institutov kazenskega materialnega in procesnega prava. Portorož, 18. 4.2000

Na vrh

Konference in seminarji

Predstavitev poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016

Vabilo na Predstavitev Poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016 (Fundamental Rights...

Novela KZ-1E: Odprava kazni dosmrtnega zapora

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju z Društvom za kazensko...

Gradnja novega zapora

Inštitut za kriminologijo skupaj z Društvom za kazensko pravo in kriminologijo organizira posvet z...

Raziskovalne notice

Okrogla miza "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?", Ljubljana 2015

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani...

Sramotilni steber Jona Ronsona z Alešem Završnikom

Sramotilni steber je bil nekoč zelo pogosta kazen za opravljivce, lažnivce, krivoprisežnike in...

Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?

 Vabilo na kolokvij  PRAVO V DOBI VELIKEGA PODATKOVJA: Ali lahko računalnik sodi bolje...