“Znanje in ustvarjalnost v domačih in mednarodnih raziskavah kriminologije, kaznovalnega prava in kriminalitetne politike; razširjanje spoznanj za prihodnost”

Znanstvene in strokovne revije

Knjižnica redno prejema 68 naslovov domačih in tujih revij, ki jih vsebinsko odeluje. Indeksirane članke iz teh revij lahko najdete na sistemu COBISS pod Druge specializirane baze podatkov - Kriminologija in kazensko pravosodje.

Slovenske serijske publikacije:

 • Anthropos – Ljubljana
 • Dignitas: revija za človekove pravice – Ljubljana (naročena do 2008)
 • Družboslovne razprave – Ljubljana
 • Isis: glasilo Zdravniške zbornice Slovenije
 • Poročilo o razvoju (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj) – Ljubljana
 • Pravna praksa: časopis za pravna vprašanja – Ljubljana
 • Pravnik: revija za pravno teorijo in prakso – Ljubljana
 • Pravosodni bilten – Ljubljana
 • Ptički brez gnezda: glasilo Društva defektologov Slovenije – Predvor
 • Revija za kriminalistiko in kriminologijo – Ljubljana
 • Socialna pedagogika – Ljubljana
 • Socialno delo: časopis za teorijo in prakso – Ljubljana
 • Sodna statistika (Ministrstvo za pravosodje) – Ljubljana
 • Teorija in praksa: revija za družbena vprašanja – Ljubljana
 • Varstvoslovje : revija za teorijo in prakso varstvoslovja - Ljubljana
 • Zbornik Pravne fakultete Univerze v Mariboru – Maribor
 • Zbornik znanstvenih razprav (Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta) – Ljubljana
 • Zdravniški vestnik: glasilo slovenskega zdravništva – Ljubljana

Tuje serijske publikacije:

 • Aggression and violent Behavior – Ft. Lauderdale (naročena do leta 2009)
 • Annales internationales de criminologie - Paris
 • Archives de politique criminelle – Paris (naročena do 2008)
 • Canadian journal of criminology and criminal justice – Ottawa
 • Crime, law and social change – Dordrecht
 • Crime and delinquency – New York
 • Crimen: časopis za krivične nauke – Beograd (naročena od 2010)
 • Criminal justice and behavior – Beverly Hills
 • Criminologie – Montreal
 • Criminology – Beverly Hills
 • Criminology & public policy – Columbus, Ohio
 • Critical criminology – Dordrecht
 • Deviance et société – Geneve
 • Eucrim : the European Criminal Law Associations' forum – Freiburg
 • Eurocriminology – Warszawa
 • European journal of crime, criminal law and criminal justice – Deventer
 • European journal of criminology : journal of the European Society of Criminology – London
 • European journal on criminal policy and research – Amsterdam
 • Federal probation – Washington (naročena do 2008)
 • Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu – Sarajevo
 • Howard journal of criminal justice – Oxford (naročena do 2006)
 • Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu – Zagreb
 • International journal of children`s rights – Leiden (naročena do 2008)
 • International journal of offender therapy and comparative criminology – Thousand Oaks (naročena do 2009)
 • International review of victimology – Bicester
 • Journal of Scandinavian studies in criminology and crime prevention – Stockholm
 • Justice Quarterly – Boston (naročena do 2008)
 • Kriminalističke teme : časopis za kriminalističku teoriju i praksu – Sarajevo
 • Kriminalistik – Heidelberg
 • Kriminológiai és kriminalisztikai évkönyv : Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok – Budapest
 • Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju – Zagreb (naročena do 2008)
 • Kriminologisches Journal – Weinheim
 • Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform – Köln
 • Neue Kriminalpolitik : Forum für Praxis, Politik und Wissenschaft – Baden-Baden
 • New Journal of European Criminal Law – Mortsel
 • Policija i sigurnost – Zagreb
 • Revue de droit pénal et de criminologie – Bruxelles
 • Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique – Geneve
 • Revue pénitentiaire et de droit pénal – Paris
 • Social Justice – San Francisco (naročena do 2008)
 • Temida : časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu – Beograd
 • The British journal of criminology – London
 • The Journal of art crime – Boston
 • The Journal of criminal law & criminology – Baltimore
 • The Journal of research in crime and delinquency – Beverly Hills
 • Theoretical Criminology – London (naročena do 2009)
 • Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci – Rijeka
 • Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici – Podgorica
 • Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu – Zagreb
 • Zbornik radova / Pravni fakultet u Novom Sadu – Novi Sad

Ažurirano junija 2011

Knjižnica je v preteklih letih prejemala tudi druge revije.
Podatke o njih lahko najdete v vzajemni bazi COBIB ali pa v knjižnici inštituta.

Konference in seminarji

Predstavitev poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016

Vabilo na Predstavitev Poročila Agencije FRA o temeljnih pravicah v EU 2016 (Fundamental Rights...

Novela KZ-1E: Odprava kazni dosmrtnega zapora

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju z Društvom za kazensko...

Gradnja novega zapora

Inštitut za kriminologijo skupaj z Društvom za kazensko pravo in kriminologijo organizira posvet z...

Raziskovalne notice

Okrogla miza "Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?", Ljubljana 2015

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani...

Sramotilni steber Jona Ronsona z Alešem Završnikom

Sramotilni steber je bil nekoč zelo pogosta kazen za opravljivce, lažnivce, krivoprisežnike in...

Pravo v dobi velikega podatkovja: Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?

 Vabilo na kolokvij  PRAVO V DOBI VELIKEGA PODATKOVJA: Ali lahko računalnik sodi bolje...