Inštitut za kriminologijo je bil ustanovljen leta 1954 in je eden najstarejših kriminoloških inštitutov v Evropi in svetu. Inštitut so vodili: dr. Avgust Munda (1954), dr. Hinko Lučovnik (1955-1960), dr. Katja Vodopivec (1960-1972), dr. Janez Pečar (1972-1993), dr. Alenka Šelih (1993-2004), dr. Matjaž Jager (2005-2019) in dr. Aleš Završnik (2019-). Poslanstvo inštituta že od začetka podpira specialna knjižnica, ki je danes ena izmed najkvalitetnejših kriminoloških knjižnic v Evropi. Sodelavci inštituta so doslej opravili veliko raziskav s širših področij kriminologije in kazenskega prava ter sorodnih ved.

Renata Salecl
Renata Saleclraziskovalka
Področja raziskovanja: kriminologija, pravo in psihoanaliza, filozofija, sociologija kulture, politična kultura
Matjaž Jager
Matjaž Jagerraziskovalec
Področja raziskovanja: kriminologija, filozofija kazenskega prava
Dragan Petrovec
Dragan Petrovecraziskovalec
Področja raziskovanja: penologija, tretman, kriminalitetna politika, filozofija kaznovanja
Aleš Završnik
Aleš Završnikdirektor in raziskovalec
Področja raziskovanja: kriminologija, kazensko pravo, filozofija prava, psihologija prava, pravo in psihoanaliza, poststrukturalistična analiza prava, tehnologija in kriminaliteta, kibernetska kriminaliteta
Mojca M. Plesnicar
Mojca M. Plesnicarraziskovalka
Področja raziskovanja: odmera kazni, sojenje, kriminologija, penologija, kazensko procesno pravo, psihologija in pravo
Zoran Kanduč
Zoran Kandučraziskovalec
Področja raziskovanja: teoretična kriminologija, strukturno nasilje
Vasja Badalič
Vasja Badaličraziskovalec
Področja raziskovanja: strukturalizem, politična filozofija, socialna filozofija
Miha Hafner
Miha Hafnerraziskovalec
Področja raziskovanja: kazensko procesno pravo, kriminologija, psihologija in pravo
Katja Simončič
Katja Simončičmlada raziskovalka
Področja raziskovanja: kriminologija, kritična kriminologija, zemiologija, socialna pravičnost, mednarodne razvojne študije
Pika Šarf
Pika Šarfmlada raziskovalka
Področja raziskovanja: kazensko pravo in tehnologija, kibernetska kriminaliteta, varstvo zasebnosti in osebnih podatkov.
Marko Drobnjak
Marko Drobnjakmladi raziskovalec
Področja raziskovanja: jezik in pravo, forenzično jezikoslovje, percepcija govora, računalniško jezikoslovje, mediji in kriminologija, penologija
Lora Briški
Lora Briškimlada raziskovalka
Področja raziskovanja: psihologija in pravo, žrtve kaznivih dejanj, kazensko pravo.

Strokovno osebje Inštituta vodi direktor. Na inštitutu opravljajo raziskovalno delo raziskovalci s polnim ali z dopolnilnim delovnim časom, gostujoči raziskovalci in mladi raziskovalci. Raziskovalci so doktorji znanosti, imenovani v nazive znanstvenih svetnikov, višjih znanstvenih sodelavcev in znanstvenih sodelavcev. Mladi raziskovalci z univerzitetno diplomo ali magisterijem se na Inštitutu usposabljajo z namenom pridobitve doktorata znanosti. Strokovno osebje dopolnjuje knjižnično in administrativno osebje.

Raziskovalci s krajšim delovnim časom

Gostujoči profesorji in raziskovalci

  • Noah Charney, Ph.D. University of Ljubljana, Founding Director of ARCA – Association for Research into Crimes against Art, St. John’s College, University of Cambridge, UK
  • Cary H. Federman, Ph.D. (2005-2006), Montclair State University, New Jersey, ZDA, štipendist fundacije Fulbright
  • Insa Haertel, Ph.D. (2006), Universitaet Bremen, Wissenschaftliche Assistentin
  • Edgar Tijhuis, Ph.D. (2006), University of Leiden, Netherlands. ARCA – Association for Research into Crimes against Art, Amelia, Italy. Katschberg Consulting, Amsterdam, The Netherlands.

Pravno fakulteto Univerze v Sarajevu sodelujemo v okviru projekta bilateralnega sodelovanja, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost.