Inštitut za kriminologijo je bil ustanovljen leta 1954 in je eden najstarejših kriminoloških inštitutov v Evropi in svetu. Inštitut so vodili: dr. Avgust Munda (1954), dr. Hinko Lučovnik (1955-1960), dr. Katja Vodopivec (1960-1972), dr. Janez Pečar (1972-1993), dr. Alenka Šelih (1993-2004), dr. Matjaž Jager (2005-2019) in dr. Aleš Završnik (2019-). Poslanstvo inštituta že od začetka podpira specialna knjižnica, ki je danes ena izmed najkvalitetnejših kriminoloških knjižnic v Evropi. Sodelavci inštituta so doslej opravili veliko raziskav s širših področij kriminologije in kazenskega prava ter sorodnih ved.

Aleš Završnik
Aleš Završnikdirektor in raziskovalec
Področja raziskovanja: kriminologija, kazensko pravo, filozofija prava, psihologija prava, pravo in psihoanaliza, poststrukturalistična analiza prava, tehnologija in kriminaliteta, kibernetska kriminaliteta
Renata Salecl
Renata Saleclraziskovalka
Področja raziskovanja: kriminologija, pravo in psihoanaliza, filozofija, sociologija kulture, politična kultura
Matjaž Jager
Matjaž Jagerraziskovalec
Področja raziskovanja: kriminologija, kazensko pravo, ekonomska analiza kazenskega prava, filozofija kazenskega prava, etika in kazensko pravo
Zoran Kanduč
Zoran Kandučraziskovalec
Področja raziskovanja: teoretična kriminologija, strukturno nasilje
Mojca M. Plesnicar
Mojca M. Plesnicarraziskovalka
Področja raziskovanja: odmera kazni, sojenje, kriminologija, penologija, kazensko procesno pravo, psihologija in pravo
Vasja Badalič
Vasja Badaličraziskovalec
Področja raziskovanja: strukturalizem, politična filozofija, socialna filozofija
Katja Simončič
Katja Simončičraziskovalka
Področja raziskovanja: kriminologija, kritična kriminologija, zemiologija, socialna pravičnost, mednarodne razvojne študije
Pika Šarf
Pika Šarfmlada raziskovalka
Področja raziskovanja: kazensko pravo in tehnologija, kibernetska kriminaliteta, varstvo zasebnosti in osebnih podatkov
Marko Drobnjak
Marko Drobnjakmladi raziskovalec
Področja raziskovanja: jezik in pravo, forenzično jezikoslovje, percepcija govora, računalniško jezikoslovje, mediji in kriminologija, penologija
Lora Briški
Lora Briškimlada raziskovalka
Področja raziskovanja: psihologija in pravo, žrtve kaznivih dejanj, kazensko pravo
Ana Babnik
Ana Babnikraziskovalka
Področja raziskovanja: kriminologija, kazensko pravo in tehnologija, empirično raziskovanje
Špela Velikonjabibliotekarka

Strokovno osebje Inštituta vodi direktor. Na inštitutu opravljajo raziskovalno delo raziskovalci s polnim ali z dopolnilnim delovnim časom, gostujoči raziskovalci in mladi raziskovalci. Raziskovalci so doktorji znanosti, imenovani v nazive znanstvenih svetnikov, višjih znanstvenih sodelavcev in znanstvenih sodelavcev. Mladi raziskovalci z univerzitetno diplomo ali magisterijem se na Inštitutu usposabljajo z namenom pridobitve doktorata znanosti. Strokovno osebje dopolnjuje knjižnično in administrativno osebje.

Raziskovalci s krajšim delovnim časom

 • Nesa Vrečer, magistrica filozofije, asistentka
 • Luka Mišič, doktor pravnih znanosti, docent
 • Karmen Lutman, doktorica pravnih znanosti, docentka
 • Matjaž Ambrož, doktor pravnih znanosti, redni profesor
 • Katja Filipčič, doktorica pravnih znanosti, izredna profesorica
 • Primož Križnar, magister prava
 • Miha Hafner, doktor pravnih znanosti, docent
 • Katja Šugman Stubbs, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica
 • Lilijana Selinšek, doktorica pravnih znanosti, docentka
 • Eva Bertok, doktorica znanosti varstvoslovja, asistentka z doktoratom

Gostujoči profesorji in raziskovalci

 • Jakub Drapal, (2020), Czech Academy of Sciences and Charles University in Prague.
 • Maja Brkan, Ph.D. (2020), University of Ljubljana, Associate Professor of EU law, Faculty of law of Maastricht University
 • Noah Charney, Ph.D. University of Ljubljana, Founding Director of ARCA – Association for Research into Crimes against Art, St. John’s College, University of Cambridge, UK
 • Cary H. Federman, Ph.D. (2005-2006), Montclair State University, New Jersey, ZDA, štipendist fundacije Fulbright
 • Insa Haertel, Ph.D. (2006), Universitaet Bremen, Wissenschaftliche Assistentin
 • Edgar Tijhuis, Ph.D. (2006), University of Leiden, Netherlands. ARCA – Association for Research into Crimes against Art, Amelia, Italy. Katschberg Consulting, Amsterdam, The Netherlands.

Upokojeni raziskovalci