Kdo smo

Kdo smo 2017-06-15T12:39:43+00:00

Inštitut za kriminologijo je bil ustanovljen leta 1954 in je eden najstarejših kriminoloških inštitutov v Evropi in svetu. Inštitut so vodili: dr. Avgust Munda (1954), dr. Hinko Lučovnik (1955-1960), dr. Katja Vodopivec (1960-1972), dr. Janez Pečar (1972-1993), dr. Alenka Šelih (1993-2004) in dr. Matjaž Jager (2005-). Poslanstvo inštituta že od začetka podpira specialna knjižnica, ki je danes ena izmed najkvalitetnejših kriminoloških knjižnic v Evropi. Sodelavci inštituta so doslej opravili veliko raziskav s širših področij kriminologije in kazenskega prava ter sorodnih ved.

Renata Salecl
Renata Saleclraziskovalka
Področja raziskovanja: kriminologija, pravo in psihoanaliza, filozofija, sociologija kulture, politična kultura
Matjaž Jager
Matjaž Jagerdirektor
Področja raziskovanja: kriminologija, filozofija kazenskega prava
Dragan Petrovec
Dragan Petrovecraziskovalec
Področja raziskovanja: penologija, tretman, kriminalitetna politika, filozofija kaznovanja
Aleš Završnik
Aleš Završnikraziskovalec
Področja raziskovanja: kriminologija, kazensko pravo, filozofija prava, psihologija prava, pravo in psihoanaliza, poststrukturalistična analiza prava, tehnologija in kriminaliteta, kibernetska kriminaliteta
Mojca M. Plesnicar
Mojca M. Plesnicarraziskovalka
Področja raziskovanja: odmera kazni, sojenje, kriminologija, penologija, kazensko procesno pravo, psihologija in pravo
Zoran Kanduč
Zoran Kandučraziskovalec
Področja raziskovanja: teoretična kriminologija, strukturno nasilje
Vasja Badalič
Vasja Badaličraziskovalec
Področja raziskovanja: strukturalizem, politična filozofija, socialna filozofija
Miha Hafner
Miha Hafnermladi raziskovalec
Področja raziskovanja: kazensko procesno pravo, kriminologija, psihologija in pravo
Katja Simončič
Katja Simončičmlada raziskovalka
Področja raziskovanja: kriminologija

Strokovni osebje Inštituta vodi direktor. Na inštitutu opravljajo raziskovalno delo raziskovalci s polnim ali z dopolnilnim delovnim časom, gostujoči raziskovalci in mladi raziskovalci. Raziskovalci so doktorji znanosti, imenovani v nazive znanstvenih svetnikov, višjih znanstvenih sodelavcev in znanstvenih sodelavcev. Mladi raziskovalci z univerzitetno diplomo ali magisterijem se na Inštitutu usposabljajo z namenom pridobitve doktorata znanosti. Strokovni osebje dopolnjuje knjižnično in administrativno osebje.