Merjenje družbene klime v zaporih

Merjenje družbene klime v zaporih 2017-09-04T14:20:10+00:00

SOCIALNO VZDUŠJE V ZAVODIH ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IN PREVZGOJNEM DOMU LETA 2017 V RS