Tel. +38614203246
Mail mojca.plesnicar@pf.uni-lj.si
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mojca-m-plesni%C4%8Dar-1541483b/
Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Mojca_Plesnicar
Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-4686-0060

 

Področja raziskovanja: kaznovanje in procesi odločanja v kazenskem pravu, vpliv sodobnih tehnologij na kazensko pravosodje, vprašanja marginaliziranih skupin v kriminologiji (mladostniki, ženske, tujci) v kazenskem pravosodju, nasilna kriminaliteta, spolna kriminaliteta.

Mojca je znanstvena sodelavka na Inštitutu za kriminologijo in docentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Izobraževala se je na ljubljanski pravni fakulteti ter na univerzi v Oxfordu. Raziskovalno se ukvarja predvsem s temami kaznovanja in odločanja v kazenskem pravu. Je aktivna članica širše evropske raziskovalne skupnosti, obenem pa tudi redno prispeva k razpravam o oblikovanju slovenskega kazenskopravnega prostora.

Projekti

Aktualni

Izbrana bibliografija